Polska Szkoła Sobotnia w Bracknell im. Fryderyka Chopina

Polska Szkoła Sobotnia
w Bracknell

IM. FRYDERYKA CHOPINA

 

Misja szkoły:
1. Pomagamy uczniom w zdobywaniu i opanowaniu wiedzy oraz umiejętności w stopniu, na jaki pozwalają ich zdolności i predyspozycje.
2. Rozwijamy w młodym czlowieku wrażliwość, tolerancję oraz odpowiedzialność za siebie i innych.
3. Dbamy o życzliwą atmosferę oraz wzmacnianie wzajemnego zaufania.
4. Uczymy, ze uczenie jest procesem trwającym całe życie, ukierunkowując uczniów na osiągnięcie sukcesu
Wartości szkoły:  – tolerancja – sprawiedliwość-  uczciwość – przyjazne relacje z innymi – poczucie bezpieczeństwa – współpraca – zdrowie – możliwość wyrażania swojego zdania – równe szanse – wspieranie słabszych

Katarzyna Stępień i Magdalena Głowacka,
dyrektorzy PSS w Bracknell

Kształcimy dziś,
dla lepszego jutra.

Dla przyszłych
uczniów

Przybory i zeszyty
 • Uczniowie (poza przedszkolakami) przynoszą do szkoły własne piórniki wyposażone w przybory do pisania, nożyczki i klej. 

 • Na początku roku szkolnego rodzice są informowani o tym, jakie zeszyty należy kupić dziecku. W szkole można kupić zeszyty w trójlinie, potrzebne w klasach zerowej i pierwszej. 

Dyrekcja
 • Katarzyna Stępień
 • Magdalena Głowacka
Kadra pedagogiczna
 • Urszula Baran
 • Marlena Panasiuk
 • Monika Pospiech
 • Adrianna Crear
 • Beata Szczerkowska
 •                                                Katarzyna Rozańska
 •                                                 Anna Kopec
 •                                                 Monika Nawrocka
 • Sylwia Czerwiec
 • Monika Poliwka
 • Monika Przednikowska
Plan dnia w szkole
 • Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9.00, nauczyciel wpuszcza dzieci do klas nie wcześniej niż o 8.55.
 • Uczniowie mają 20 minutową przerwę od 10.15 – 10.35 na drugie śniadanie, które przynoszą z domu.

Kontakt

Adres szkoły

Holly Spring Junior School
Lily Hill Road, RG12 2SW Bracknell

Adres korespondencyjny

4 Rectory Row, Bracknell, Rg12 7BN

Katarzyna Stępień (zapisy do szkoły)
e-mail: polishschoolbracknell@gmail.com
tel.: 07837 486 598

Magdalena Głowacka (płatność za szkołę)
e-mail:
info.polishschool@gmail.com
tel.: 07887 876 188