Polska Szkoła Sobotnia w Bracknell im. Fryderyka Chopina

Dyrekcja i kadra pedagogiczna
Katarzyna Stępień 
dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej w Bracknell d/s edukacyjnych

Abslowentka Uniwersytetu Wrocławskiego, magister historii nauczycielskiej i archiwalnej, pedagog specjalny (oligofrenopedagogika – pedagogika dzieci uposledzonych umysłowo w stopniu lekkim). Wykwalifikowany nauczyciel QTS.
W latach 2002 – 2004 nauczyciel historii w gimnazjum integracyjnym we Wroclawiu. Od 2008 do 2017r. wspierala polskie dzieci w angielskich szkolach w ramach projektu English as an Additional Language Project przy Pre – school Learning Alliance. Od 2011 zwiazana z Language Direct jako nauczyciel jezyka polskiego dla pracownikow sectora publicznego, w tym HMRC. Od 2016 roku pracuje z dziecmi SEN, najpierw w szkole w Wokingham, a obecnie w szkole w Bracknell. Przez cztery lata związana była z Polską Szkołą Sobotnią w Slough, w której pracowała jako nauczyciel historii.
Od wrzesnia 2011 nauczyciel historii i jezyka polskiego w PSS w Bracknell, której jest współpomysłodawczynią i współzałozycielką. Ukończone kursy: Język polski w nauczaniu obcokrajowców; Safeguarding Children; Common Assessment Framework; First Aid Course 2016; Data Protection; Diversity Workshop; Let’s talk with under 5’s;  Level 3 – Speech and Language Support; Introduction to Child Protection, Understanding Autism Level 2, Nauczanie jezyka polskiego jako obcego na poziomie C, Online Safety Level 2, GCSE Speaking Exam in practice, Kurs kwalifikacyjny z zakresu z
arządzanie polskimi szkołami  za granicą. 


Magdalena Głowacka 
dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej w Bracknell d/s administracyjno – finansowych

Absolwentka Akademii Górniczo –  Hutniczej w Krakowie, o kierunku Marketing i Zarządzanie, specjalizacja Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Wspolzalożycielka PSS w Bracknell. Obecnie zajmuje sie finansami i administracją w branży handlowo-budowlanej i fryzjerskiej. Od wrzesnia 2011 dyrektor d/s finansowych w PSS w Bracknell. Ukończone kursy: First Aid Course, Health and Safety Training.

Marlena Panasiuk

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, Wydziału Teologicznego. Magister Teologii Katechetyczno-Pastoralnej 2001-2007. W roku 2009 pracowała w pre-school i nursery w Camberley oraz Frimley. Ukończone kursy: Wychowawcy Kolonijnego, Pilota Wycieczek, kursy ESOL , Fire Awareness, The Protection of Volunerable Adults from Abuse 2008, Personal Best, Craft in Family, First Aid Course, NCFE Primary Numeracy, NCFE Understanding Behaviour 5+ Years. Praca z dzieckiem –  migrantem w polskiej szkole sobotniej – listopad 2013; Jak motywować dzieci i młodzież do nauki w polskiej szkole sobotniej,  luty 2014; Dwujęzyczność łączy i daje moc – marzec 2014; ADHD  – Jak pracować z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową – czerwiec 2014. Od lutego 2012 roku nauczyciel jezyka polskiego w PSS w Bracknell, Interdyscyplinarne problemy warsztatu nauczyciela polonijnego – Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie

Katarzyna Różańska – Trębacz

Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Studiowała w latach akademickich 2005-2010 na wydziale Nauk Przyrodniczych, kierunek: geografia, specjalność: geografia fizyczna z ochrona środowiska. W 2010 roku po złożeniu egzaminu magisterskiego uzyskała dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich z wynikiem bardzo dobrym oraz tytuł magistra.
W 2011 roku otrzymała świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego /studia kwalifikacyjne/ na Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistyczno – Menedżerskiej „Milenium”

Beata Szczerkowska

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, kierunek pedagogika opiekuncza. Dyplom pracownika socjalnego o specjalnosci: niepełnosprawnosc i rehabilitacja. Nauczyciel grupy przedszkolnej w PSS w Bracknell.