Polska Szkoła Sobotnia w Bracknell im. Fryderyka Chopina

Rekrutacja i opłaty

Zajęcia w Polskiej Szkole Sobotniej w Bracknell sa odwołane. Stosowny email zostanie wysłany do rodziców 6.01.2021.

W celu zapisania dziecka do szkoły należy wypełnić formularze:

rejestracyjny
zgodę na fotografowanie dzieci i odbiór dzieci z szkoły

Formularze należy podpisać własnoręcznie, zeskanować i przesłać na emaila polishschoolbracknell@gmail.com. Następnie po uzyskaniu miejsca dla dziecka należy uiścić opłatę za szkołę w terminie wyznaczonym przez szkołę.

Opłata za szkołę w roku szkolnym 2020/21 jest następująca i nie podlega zwrotowi na wypadek rezygnacji z edukacji dziecka:

Pierwsze dziecko

Opłata za rok szkolny
£350
rok szkolny 2020/21
 • pierwsza rata – £210
 • drugą ratę należy wpłacić do 11 stycznia 2021 r.
 • opłata za szkołę nie zawiera opłat za:
  • podręczniki
  • zeszyty
  • zajęcia dodatkowe
  • wycieczki szkolne
  • przedstawienia teatralne

Drugie dziecko

Opłata za rok szkolny
£285
rok szkolny 2020/21
 • pierwsza rata – £170
 • drugą ratę należy wpłacić do 11 stycznia 2021 r.
 • opłata za szkołę nie zawiera opłat za:
  • podręczniki
  • zeszyty
  • zajęcia dodatkowe
  • wycieczki szkolne
  • przedstawienia teatralne

Trzecie dziecko

Opłata za rok szkolny
£195
rok szkolny 2020/21
 • pierwsza rata – £120
 • drugą ratę należy wpłacić do 11 stycznia 2021 r.
 • opłata za szkołę nie zawiera opłat za:
  • podręczniki
  • zeszyty
  • zajęcia dodatkowe
  • wycieczki szkolne
  • przedstawienia teatralne

Czwarte dziecko

Opłata za rok szkolny
£150
rok szkolny 2020/21
 • pierwsza rata – £90
 • drugą ratę należy wpłacić do 11 stycznia 2021 r.
 • opłata za szkołę nie zawiera opłat za:
  • podręczniki
  • zeszyty
  • zajęcia dodatkowe
  • wycieczki szkolne
  • przedstawienia teatralne

Opłatę za szkołę należy dokonać przelewem na konto szkoły:

Polish Saturday School
Barclays Bank
Nr konta 93566390
sort code 20-11-74