Polska Szkoła Sobotnia w Bracknell im. Fryderyka Chopina

Rekrutacja i opłaty

W roku szkolnym 2021/22 do przedszkola przyjmujemy dzieci urodzone w roku 2017 i 2018.

W celu zapisania dziecka do szkoły należy wypełnić formularze:

rejestracyjny
zgodę na fotografowanie dzieci i odbiór dzieci z szkoły

oraz wniosek o legitymację szkolną, który należy własnoręcznie podpisać, a nastepnie zeskanować go i przesłać na emaila polishschoolbracknell@gmail.com  wraz z pozostałymi formularzami Zdjęcia do legitymacji nie są potrzebne.

wniosek o legitymacje – uczen

Wniosek jest tez dostepny online na: https://www.gov.pl/web/wielkabrytania/legitymacje-szkolna

Następnie po uzyskaniu miejsca dla dziecka należy uiścić opłatę za szkołę w terminie wyznaczonym przez szkołę.

Opłata za szkołę w roku szkolnym 2021/22 jest następująca i nie podlega zwrotowi na wypadek rezygnacji z edukacji dziecka:

Pierwszą ratę należy wpłacić do 20 lipca 2021 r.

Pierwsze dziecko

Opłata za rok szkolny
£380
rok szkolny 2020/21
 • pierwsza rata – £230
 • drugą ratę należy wpłacić do 15 stycznia 2022 r.
 • opłata za szkołę nie zawiera opłat za:
  • podręczniki
  • zeszyty
  • zajęcia dodatkowe
  • wycieczki szkolne
  • przedstawienia teatralne

Drugie dziecko

Opłata za rok szkolny
£315
rok szkolny 2020/21
 • pierwsza rata – £190
 • drugą ratę należy wpłacić do 15 stycznia 2022 r.
 • opłata za szkołę nie zawiera opłat za:
  • podręczniki
  • zeszyty
  • zajęcia dodatkowe
  • wycieczki szkolne
  • przedstawienia teatralne

Trzecie dziecko

Opłata za rok szkolny
£225
rok szkolny 2020/21
 • pierwsza rata – £150
 • drugą ratę należy wpłacić do 15 stycznia 2022 r.
 • opłata za szkołę nie zawiera opłat za:
  • podręczniki
  • zeszyty
  • zajęcia dodatkowe
  • wycieczki szkolne
  • przedstawienia teatralne

Czwarte dziecko

Opłata za rok szkolny
£180
rok szkolny 2020/21
 • pierwsza rata – £120
 • drugą ratę należy wpłacić do 15 stycznia 2022 r.
 • opłata za szkołę nie zawiera opłat za:
  • podręczniki
  • zeszyty
  • zajęcia dodatkowe
  • wycieczki szkolne
  • przedstawienia teatralne

Opłatę za szkołę należy dokonać przelewem na konto szkoły:

Polish Saturday School
Barclays Bank
Nr konta 93566390
sort code 20-11-74