Polska Szkoła Sobotnia w Bracknell im. Fryderyka Chopina

                                                                   

 

Polska Szkoła Sobotnia
w Bracknell

IM. FRYDERYKA CHOPINA

Misja szkoły:
1. Pomagamy uczniom w zdobywaniu i opanowaniu wiedzy oraz umiejętności w stopniu, na jaki pozwalają ich zdolności i predyspozycje.
2. Rozwijamy w młodym czlowieku wrażliwość, tolerancję oraz odpowiedzialność za siebie i innych.
3. Dbamy o życzliwą atmosferę oraz wzmacnianie wzajemnego zaufania.
4. Uczymy, ze uczenie jest procesem trwającym całe życie, ukierunkowując uczniów na osiągnięcie sukcesu
Wartości szkoły:  – tolerancja – sprawiedliwość-  uczciwość – przyjazne relacje z innymi – poczucie bezpieczeństwa – współpraca – zdrowie – możliwość wyrażania swojego zdania – równe szanse – wspieranie słabszych

Katarzyna Stępień i Magdalena Norris,
dyrektorzy PSS w Bracknell

Kształcimy dziś,
dla lepszego jutra.

Dla przyszłych
uczniów

Przybory i zeszyty
 • Uczniowie (poza przedszkolakami) przynoszą do szkoły własne piórniki wyposażone w przybory do pisania, nożyczki i klej. 

 • Na początku roku szkolnego rodzice są informowani o tym, jakie zeszyty należy kupić dziecku. 

Dyrekcja i kadra pedagogiczna

Zarząd szkoły oraz kadra pedagogiczna posiadają DBS check oraz aktualny kurs Safeguarding level 2

 • Katarzyna Stępień dyrektor d/s edukacyjnych
 • Magdalena Norris dyrektor d/s administracyjno – finansowych
 • Katarzyna Stępień klasa GSCE
 • Urszula Baran klasa GCSE
 • Sylwia Jasiek klasa 6
 • Karolina Bohdan klasa 5
 • Monika Poliwka klasa 4
 • Monika Nawrocka klasa 3
 • Agnieszka Kaczmarzyk klasa 2
 • Adrianna Crear klasa zerowa
 • Patrycja Obrycka asystentka kl 1
 • Monika Przednikowska klasa 1
 • Anna Kopec przedszkole
 • Maria Stępień  asystentka przedszkole
 • Katarzyna Dolańska nauczyciel na zastępstwo
Plan dnia w szkole
 • Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9.00, nauczyciel wpuszcza dzieci do klas nie wcześniej niż o 8.55.
 • Uczniowie mają 20 minutową przerwę od 10.15 – 10.35 na drugie śniadanie, które przynoszą z domu.

Kontakt

Adres szkoły

Holly Spring Junior School
Lily Hill Road, RG12 2SW Bracknell

Adres korespondencyjny

4 Rectory Row, Bracknell, Rg12 7BN

Katarzyna Stępień (zapisy do szkoły)
e-mail: polishschoolbracknell@gmail.com
tel.: 07837 486 598

Magdalena Norris (płatność za szkołę)
e-mail:
info.polishschool@gmail.com
tel.: 07887 876 188