Polska Szkoła Sobotnia w Bracknell im. Fryderyka Chopina

O szkole

Idea utworzenia polskiej szkoły w Bracknell zrodziła się w styczniu 2011 roku. Autorkami tego pomysłu  i późniejszymi założycielkami szkoły były Magdalena Norris i Katarzyna Stępień.

Katarzyna Stępień, pełni funkcję dyrektora szkoły ds. edukacji, a Magdalena Norris jest dyrektorem ds. administracyjno – finansowych.

Pierwsze zajęcia odbyły się 17 wrzesnia 2011 roku. Polska Szkoła Sobotnia w Bracknell liczyła wówczas 41 uczniów.

Głównym założeniem szkoły jest działanie na korzyść polskich dzieci i ich rodzin mieszkających w Bracknell i jego okolicach poprzez edukację w zakresie przedmiotów ojczystych oraz podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji.

Polska Szkoła Sobotnia w Bracknell im. Fryderyka Chopina jest samodzielną instytucją i nie podlega żadnej innej instytucji. Placówka została zarejestrowana w Companies House England and Wales, jako Company Limited by Guarantee (Charitable Company), numer działalności: 8321826 .

Cała kadra szkolna, również asystenci, to doświadczeni w pracy z dziećmi profesjonaliści, przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa pracy z dziećmi i młodzieżą, posiadający obowiązkowe certyfikaty DBS Check oraz szkolenie Safeguarding.
Realizując nauczanie wczesnoszkolne, a także nauczanie języka polskiego jako języka drugiego oraz historii korzystamy z podręczników dla szkół polonijnych.

Polska Szkoła Sobotnia w Bracknell zarejestrowana jest na stronie portalu edukacyjnego Polska Szkoła,  prowadzonego przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej, www.polska-szkola.pl

Polska Szkoła Sobotnia w Bracknell znajduje się w rejestrze szkół uzupełniających Polskiej Macierzy Szkolnej, www.polskamacierz.org i każdego roku opłaca składki członkowskie.

Placówka jest instytucją niezależną finansowo. Działalność szkoły jest finansowana z opłat uiszczanych przez rodziców.

Projekt finansowany ze środków Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. Maksymiliana Marii Kolbego,
w ramach konkursu Środki na realizację projektów
innowacyjnych i cyfrowych z zakresu edukacji, nauki i budowy społeczeństwa informacyjnego,
w tym w szczególności w obszarze Programu GovTech Polska,
realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.
Polska Szkoła Sobotnia w Bracknell otrzymała dotacje w ramach powyzszego projektu
w wysokości 62 406, 05 PLN. 

                              Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

                                                       

Polska Szkoła Sobotnia w Bracknell otrzymała dotacje z fundacji Wolność i Demokracja w ramach projektu Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski 2023w wysokości 24 600, 00 zl.

Polska Szkoła Sobotnia otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w
ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Wsparcie bieżącej działalności szkół polonijnych w Anglii w regionach South East i North East w latach 2022-2023
Kwota dotacji:
27 824,56 zł w 2022 r.
27 824,56 zł w 2023 r.
Całkowita wartość zadania publicznego: 749 777,16 zł
Zadanie publiczne polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu
pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.