Polska Szkoła Sobotnia w Bracknell im. Fryderyka Chopina

O szkole

Idea utworzenia polskiej szkoły w Bracknell zrodziła się w styczniu 2011 roku. Autorkami tego pomysłu  i późniejszymi założycielkami szkoły były Magdalena Głowacka i Katarzyna Stępień.

Katarzyna Stępień, pełni funkcję dyrektora szkoły ds. edukacji, a Magdalena Głowacka jest dyrektorem ds. administracyjno – finansowych.

Pierwsze zajęcia odbyły się 17 wrzesnia 2011 roku. Polska Szkoła Sobotnia w Bracknell liczyła wówczas 41 uczniów.

Głównym założeniem szkoły jest działanie na korzyść polskich dzieci i ich rodzin mieszkających w Bracknell i jego okolicach poprzez edukację w zakresie przedmiotów ojczystych oraz podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji.

Polska Szkoła Sobotnia w Bracknell im. Fryderyka Chopina jest samodzielną instytucją i nie podlega żadnej innej instytucji. Placówka została zarejestrowana w Companies House England and Wales, jako Company Limited by Guarantee (Charitable Company), numer działalności: 8321826 . Polska Szkoła Sobotnia w Bracknell znajduje się w rejestrze szkół uzupełniających Polskiej Macierzy Szkolnej, www.polskamacierz.org i każdego roku opłaca składki członkowskie.

Cała kadra szkolna, również asystenci, to doświadczeni w pracy z dziećmi profesjonaliści, przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa pracy z dziećmi i młodzieżą, posiadający obowiązkowe certyfikaty DBS Check.
Realizując nauczanie wczesnoszkolne, a także nauczanie języka polskiego jako języka drugiego oraz historii korzystamy z podręczników dla szkół polonijnych.

Polska Szkoła Sobotnia w Bracknell zarejestrowana jest na stronie portalu edukacyjnego Polska Szkoła,  prowadzonego przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej, www.polska-szkola.pl

Placówka jest instytucją niezależną finansowo. Działalność szkoły jest finansowana z opłat uiszczanych przez rodziców.

Dodatkowo szkoła pozyskuje środki z imprez szkolnych oraz dotacji przyznawanych przez Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W roku szkolnym 2020/2021 szkoła otrzymała dotacje w wysokości £2137.50 od  Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków  KPRM w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2020 r.