Polska Szkoła Sobotnia w Bracknell im. Fryderyka Chopina

Rekrutacja i opłaty

W roku szkolnym 2022/23 do przedszkola przyjmujemy dzieci urodzone w roku 2018 i 2019.

W roku szkolnym 2022/23 będą następujące klasy: przedszkole, zerówka, klasa 1, klasa 2, klasa 3, klasa 4, klasa 5, klasa 7 (rozpoczyna kurs GCSE) oraz klasa GSCE. Nie będzie klasy 6.

W celu zapisania dziecka do szkoły należy wypełnić formularze:

rejestracyjny
zgodę na fotografowanie dzieci i odbiór dzieci z szkoły

We wrześniu 2022 będziemy ponownie zbierać wnioski o legitymacje szkolne (przedłużenie  i nowe legitymacje).

wniosek o legitymacje – uczen

Wniosek jest tez dostepny online na: https://www.gov.pl/web/wielkabrytania/legitymacje-szkolna

Następnie po uzyskaniu miejsca dla dziecka należy uiścić opłatę za szkołę w terminie wyznaczonym przez szkołę.

Opłata za szkołę w roku szkolnym 2022/23. Za rezygnację z miejsca szkoła pobiera opłatę administracyjną w wysokości £30. 

Pierwszą ratę należy wpłacić do 10 lipca 2022 r.

Pierwsze dziecko

Opłata za rok szkolny
£410
rok szkolny 2022/23

 • pierwsza rata – £260
 • drugą ratę należy wpłacić do 15 stycznia 2023 r.
 • opłata za szkołę nie zawiera opłat za:
  • podręczniki
  • zeszyty
  • zajęcia dodatkowe
  • wycieczki szkolne
  • przedstawienia teatralne

Drugie dziecko

Opłata za rok szkolny
£345
rok szkolny 2022/23

 • pierwsza rata – £220
 • drugą ratę należy wpłacić do 15 stycznia 2023 r.
 • opłata za szkołę nie zawiera opłat za:
  • podręczniki
  • zeszyty
  • zajęcia dodatkowe
  • wycieczki szkolne
  • przedstawienia teatralne

Trzecie dziecko

Opłata za rok szkolny
£255
rok szkolny 2022/23

 • pierwsza rata – £180
 • drugą ratę należy wpłacić do 15 stycznia 2023 r.
 • opłata za szkołę nie zawiera opłat za:
  • podręczniki
  • zeszyty
  • zajęcia dodatkowe
  • wycieczki szkolne
  • przedstawienia teatralne

Czwarte dziecko

Opłata za rok szkolny
£210
rok szkolny 2022/23

 • pierwsza rata – £150
 • drugą ratę należy wpłacić do 15 stycznia 2023 r.
 • opłata za szkołę nie zawiera opłat za:
  • podręczniki
  • zeszyty
  • zajęcia dodatkowe
  • wycieczki szkolne
  • przedstawienia teatralne

Opłatę za szkołę należy dokonać przelewem na konto szkoły:

 

Polish Saturday School
Barclays Bank
Nr konta 93566390
sort code 20-11-74