Polska Szkoła Sobotnia w Bracknell im. Fryderyka Chopina

Rekrutacja i opłaty

W roku szkolnym 2024/25 do przedszkola przyjmujemy dzieci urodzone w roku 2020 i 2021.

 

W celu zapisania dziecka do szkoły należy wypełnić formularze:

rejestracyjny
zgodę na fotografowanie dzieci i odbiór dzieci z szkoły

We wrześniu 2024 będziemy ponownie zbierać wnioski o legitymacje szkolne (przedłużenie  i nowe legitymacje).

wniosek o legitymacje – uczen

Wniosek jest tez dostepny online na: https://www.gov.pl/web/wielkabrytania/legitymacje-szkolna

Następnie po uzyskaniu miejsca dla dziecka należy uiścić opłatę za szkołę w terminie wyznaczonym przez szkołę.

Opłata za szkołę w roku szkolnym 2024/25. Za rezygnację z miejsca szkoła pobiera opłatę administracyjną w wysokości £40. 

Pierwszą ratę należy wpłacić do 7 lipca 2024 r.

Pierwsze dziecko

Opłata za rok szkolny
£450
rok szkolny 2024/25

 • pierwsza rata – £290
 • drugą ratę należy wpłacić do 10 stycznia 2025 r.
 • opłata za szkołę nie zawiera opłat za:
  • podręczniki
  • zeszyty
  • zajęcia dodatkowe
  • wycieczki szkolne
  • przedstawienia teatralne

Drugie dziecko

Opłata za rok szkolny
£390
rok szkolny 2024/25

 • pierwsza rata – £240
 • drugą ratę należy wpłacić do 10 stycznia 2025 r.
 • opłata za szkołę nie zawiera opłat za:
  • podręczniki
  • zeszyty
  • zajęcia dodatkowe
  • wycieczki szkolne
  • przedstawienia teatralne

Trzecie dziecko

Opłata za rok szkolny
£300
rok szkolny 2024/25

 • pierwsza rata – £190
 • drugą ratę należy wpłacić do 10 stycznia 2025 r.
 • opłata za szkołę nie zawiera opłat za:
  • podręczniki
  • zeszyty
  • zajęcia dodatkowe
  • wycieczki szkolne
  • przedstawienia teatralne

Czwarte dziecko

Opłata za rok szkolny
£230
rok szkolny 2024/25

 • pierwsza rata – £160
 • drugą ratę należy wpłacić do 10 stycznia 2025 r.
 • opłata za szkołę nie zawiera opłat za:
  • podręczniki
  • zeszyty
  • zajęcia dodatkowe
  • wycieczki szkolne
  • przedstawienia teatralne

Opłatę za szkołę należy dokonać przelewem na konto szkoły:

 

Polish Saturday School
Barclays Bank
Nr konta 93566390
sort code 20-11-74