Konferencja PMS i Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie

„Teraźniejszość i przyszłość polskich szkół sobotnich na Wyspach Brytyjskich”. Niedosyt, czy przesyt informacji?

Konferencja, która miała miejsce 3 marca, w Sali Malinowej POSK-u, skierowana była przede wszystkim do osób, które chciałyby założyć polską szkołę sobotnią na swoim terenie. Przybyli na nią zarówno rodzice dzieci, którzy dotychczas nie byli związani z edukacją polonijną i dla nich było to pierwsze zderzenie z funkcjonowaniem polskiej szkoły tzw. „od kuchni” oraz dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy szkól już istniejących zarówno w Londynie, jak i poza nim.

Dla pierwszej grupy uczestników – konferencja była źródłem niezbędnej wiedzy w przypadku zderzenia się przez nich z otwarciem szkoły, natomiast dla drugiej grupy uczestników – konferencja w POSK-u stanowiła punkt odniesienia i weryfikacji tego, na jakim etapie formalo – prawnym znajduje się ich placówka i czy spełnia ona wszelkie normy prawne z zakresu jej funkcjonowania na terenie UK. Dziennik Polski zapytał uczestników przedsięwzięcia PMS i Wydziału Konsularnego RP, na ile takie spotkania są dla nich ważne i potrzebne oraz poprosił o ich opinie na temat konferencji.

Link do artykułu

Share on
Dodaj komentarz